Triggerpoint therapie

Triggerpoint therapie

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint (pijnlijke spierverharding) is een (zeer) drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik van deze spier kan men een strakke streng waarnemen waarin een plaatselijke verdikking zit (ongeveer ter grootte van een tarwekorrel). Deze plek is pijnlijk bij druk en kan een karakteristieke uitstralingspijn doen ontstaan. De patiënt herkent in de uitstralende pijn zijn klacht.

Een triggerpoint veroorzaakt een veranderde spierfunctie (spierkrachtafname, spierverkorting, etc.) en autonome symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien en of koude handen.

Symptomen

·         Bij het belasten van de spier met triggerpoint ervaart de patiënt pijn. Deze pijn is gelokaliseerd in een bepaald gebied kenmerkend voor de spier. Elke spier heeft zijn eigen karakteristieke uitstralingsgebied;

·         Stijfheid en verminderde spierfunctie. Maximaal verlengen van de spier geeft pijn dus “leert” de spier bewegen binnen de pijngrens. Er is sprake van verminderde bewegingsvrijheid wat zich uit in spierverkorting;

·         Vegetatieve reacties: veranderde zweetsecretie, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid, pijnlijke oog- en oorsymptomen;

·         Pijnvermijdingsgedrag, hetgeen zich uit door dwanghoudingen en beperkte functie;

·         Er kan een sterk wisselend klachtenpatroon aanwezig zijn, waarbij de intensiteit en de plaats van de pijn kan variëren.

Hoe ontstaan triggerpoints?

Meestal ontstaan klachten door een samenhang van verschillende factoren; bijvoorbeeld een combinatie van overbelasting van de betreffende spier (door werk of trauma) met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding, spieren die niet kunnen ontspannen, etc. Soms is de oorzaak van de klacht duidelijk (bijv. door een val) maar vaak weet men de oorzaak niet precies en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen.

Wat maakt een myofasciale triggerpoint pijnlijker en wat vermindert de pijn? 

De pijn van een myofasciale triggerpoint kan verergeren door:

  • Veelvuldig gebruik van de spier zonder pauze
  • dat tijdens het bewegen de spier plotseling wordt verkort
  • afkoeling (schaarse kleding), transpiratie
  • druk op betreffende spier (b.v. knellende das of zware tas

De pijn van een myofasciale triggerpoint kan verminderen door:

  • het inbouwen van korte rustperiode tijdens het bewegen, pauzes
  • langzaam rekken van de spier (b.v. onder de warme douche)
  • temperatuur waarbij het lichaam kan ontspannen, aangename warmte
  • fysiotherapie, dry needling