COPD in de basisverzekering


Met ingang van 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij COPD venaf de eerste behandeling in de basisverzekering opgenomen, voor zover sprake is van COPD stadium II of hoger van de Gold Classificatie. De omvang van de oefentherapie gedurende maximaal 12 maanden is afhankelijk van de classificatie voor symptomen en risoc op exacerbaties. Indien na de eerste 12 maanden van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is bestaat, voor zover sprake is van de 4 zwaarste klassen voor de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties, vervolgens recht op vervolgbehandeling. Deze vervolgbehandeling is gemaximeerd voor iedere periode van 12 maanden die volgt op de eerste behandelperiode van 12 maanden.


De ziektelast is onderverdeeld in 5 groepen. Deze groepen hebben in het startjaar van de behandeling recht op:

Groep A: maximaal 5 sessies

Groep B1: maximaal 27 sessies

Groep B2: maximaal 70 sessies (vanaf 1-1-21)

Groep C en D: maximaal 70 sessies


Na het eerste jaar wordt het maximum aantal aangepast aan de hand van hoeveel onderhoudsbehandelingen er nodig zijn. De maximum aantallen zijn dan lager:

Groep A: geen

Groep B1: 3 sessies

Groep B2: 52 sessies (vanaf 1-1-21)

Groep C en D: 52 sessies


De behandelingen komen ten laste van de basisverzekering. Indien het eigen risico van de patiƫnt nog niet op is, komen de kosten van de eerste behandelingen ten laste van het eigen risico.