Vergoedingen

Contract verzekeraars

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars en kunnen de kosten van fysiotherapeutische zorg, welke gedekt worden door uw verzekering, rechtstreeks declareren aan deze zorgverzekeraars.
Als u niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie dan zijn wij genoodzaakt u een factuur te zenden tegen het geldende praktijktarief. Wilt u zeker weten of dit ook voor u geldt? Controleert u uw verzekeringspolis of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en hoogte van uw verzekeringspakket. Per 1 januari is het altijd mogelijk om van verzekering/polis te veranderen.

Momenteel hebben wij o.a. contracten afgesloten met: De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea, Interpolis Zorgverzekeringen, OZF, Menzis, Anderzorg, Delta Lloyd, Ohra, CZ, Univé, VGZ, IZA en daarnaast nog een aantal kleinere zorgverzekeraars. Mocht u zorgverzekeraar niet in deze lijst voorkomen dan kunt u ons altijd vragen of een contract aanwezig is.


Bent u goed verzekerd?

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering maar beperkt vergoed.

Volwassenen (18 jaar en ouder)
Volwassenen krijgen de 20 behandelingen niet uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening of u kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren.

Mogelijk hebt u meer dan 20 behandelingen nodig. Deze worden slechts in een beperkt aantal gevallen vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat dan om aandoeningen die op de lijst van de Zorgverzekeringswet staan.

Kinderen tot 18 jaar
Kinderen krijgen altijd de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.Betreft het een aandoening uit de lijst van de Zorgverzekeringswet, dan gelden na de eerste 20 behandelingen de bepalingen uit die lijst. Ook deze behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed.


Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder

verplicht Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar

of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2019 385 euro.
Boven op dit verplicht eigen risico kunt u - tegen betaling van een lagere nominale premie-

kiezen voor een aanvullend eigen risico.
Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering

moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische)

zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen

Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van

de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis

bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet

onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een

aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de

eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening

nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk

jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is

(jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com).Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen.


Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de

betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.