Klachtenregeling

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. 

Wij hechten er veel waarde aan om eerst het gesprek aan te gaan. Via de dialoog kunnen veel misverstanden al worden opgelost.  Mocht u er dan niet uitkomen met uw fysiotherapeut dan is Fysiotherapie Goren aangesloten bij het KNGF en daarmee ook aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het KNGF (www.kngf.nl). Toets daar klachtenregeling in en alle relevante documenten komen te voorschijn.