Vanaf 1 december 2017 werken we samen met Janet de Groot Kinderfysiotherapeut. Voor een afspraak kun je bellen met 06-27498003 of 0512 760026. 

Wat is kinderfysiotherapie?


Elk kind ontwikkeld op zijn/haar eigen tempo en manier, maar soms lijkt dit toch langzamer of anders te gaan. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de motoriek. Een kinderfysiotherapeut kan middels verschillende testen vaststellen of er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling en kan vervolgens ondersteuning bieden bij de motorische ontwikkeling. Een achterstand in de motoriek kan erg vervelend zijn voor het kind, omdat activiteiten moeilijk of niet gaan in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen kunnen hierdoor onzeker worden en ouders kunnen zich afvragen of ze wel de juiste stimulans bieden.

Elke leeftijd van het kind brengt andere ontwikkeling en mogelijk dus ook andere problemen met zich mee. De kinderfysiotherapeut is een specialist in het onderzoeken en behandelen van motorische problemen bij kinderen van 0-18 jaar.


Wat doet de kinderfysiotherapeut?


Bij het eerste bezoek aan de kinderfysiotherapeut zal er eerst een gesprek en onderzoek plaatsvinden. Hier wordt in kaart gebracht wat het probleem is en hoe groot het probleem is. Indien mogelijk wordt er ook contact opgenomen met de huis- en/of kinderarts en leerkracht. Zo kunnen we ook een beeld krijgen hoe de motoriek van het kind is op andere plekken zoals school.

Na het onderzoek wordt een behandelplan gemaakt in overleg met de ouders en eventueel de leerkracht. Zo kunnen we de behandelingen geven die goed aansluiten bij de vraag en het probleem. Tijdens de behandelingen wordt de motoriek zo veel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd. Gedurende de periode van behandelen zullen we regelmatig evalueren en hertesten hoe het gaat met de motorische ontwikkeling.

Over het algemeen vinden de behandelingen plaats in de praktijk. In overleg kan dit ook bij het kind aan huis.


Wat voor klachten kunnen behandeld worden?


Kinderen kunnen voor allerlei problemen terecht bij de kinderfysiotherapeut. Voorbeelden zijn:

 • voorkeurshouding (zie folder voorkeurshouding)
 • de baby is erg slap of juist gespannen
 • de baby overtrekt veel
 • de baby wil niet op de buik
 • klompvoetjes
 • neurologische problemen
 • prematuriteit of dismaturiteit
 • aangeboren afwijkingen die invloed hebben op de motoriek (bijv. syndroom van Down)
 • het laat of niet bereiken van motorische mijlpalen
 • motorische schrijfproblemen (zie folder motorische schrijfproblemen)
 • veel struikelen, onhandigheid of houterigheid
 • houdingsproblemen
 • ademhalingsproblemen
 • pijnklachten tijdens sporten (evt. in combinatie met een groeispurt)


Vergoedingen


Kinderen mogen zonder verwijzing naar de kinderfysiotherapeut, maar een verwijzing kan in sommige gevallen wenselijk zijn.

Vanuit de basisverzekering hebben kinderen 0-18 jaar recht op 18 behandelingen en indien nodig kan het kind ook behandelingen uit de aanvullende verzekering krijgen. Het aantal behandelingen wat een kind uit de aanvullende verzekering kan krijgen verschilt per verzekering.

Kinderen met chronische indicatie krijgen alle behandelingen vergoed.